Avís legal

Informació general

DPAGÈS SCP amb domicili a C/ Castell, 14 – 20280 Solsona (Espanya), amb les Dades Registrals d’Inscripció J25819459 és titular del Domini web https://dpages.cat.

Informació de contacte

dPagès
C/ Castell, 14 – Solsona (Lleida)
Email: info@dpages.cat
Mòbil: 647 933 528

Condicions d’Ús

www.dpages.cat, ha estat dissenyat per donar una conèixer i permetre l’Accés general de tots els usuaris d’internet a la informació i productes de DPAGÈS SCP. Els continguts de la web poden ser modificats i / o actualitzats sense notificació prèvia. L’actualització dels continguts està subjecte a les presents condicions d’ús. El fet d’accedir i utilitzar els continguts implica que ha llegit i accepta aquestes condicions. El preu dels productes és el que s’estipuli en cada moment a la web, excepte en cas d’error manifest. Reservem el dret d’anul·lar les comandes amb errors manifestos en el preu dels productes i fer la devolució de l’import pagat.

Terminis i formes de devolució i / o cancel·lació de comandes

DPAGÈS SCP garanteix al client la possibilitat d’anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l’anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posada a disposició del transportista per al seu enviament.

Protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal DPAGÈS SCP posa a la seva disposició la següent informació: DPAGÈS SCP és una empresa privada amb domicili a carrer Castell, 14 baixos B de Solsona (Lleida), titular de www.dpages.cat i de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades subministrades pels usuaris. La comunicació de les dades de caràcter personal dels usuaris dewww.dpages.cat comporta el consentiment inequívoc perquè aquestes siguin incorporades en un fitxer automatitzat, sota la responsabilitat de DPAGÈS SCP. A aquest efecte DPAGÈS SCP, de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, guardarà les dades de caràcter personal que hagi demanat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés de tercers no autoritzats. La informació que DPAGÈS SCP rep dels usuaris d’aquest lloc web és tractada amb la màxima confidencialitat. La incorporació de les seves dades al fitxer té com a finalitat poder gestionar, administrar i agilitzar els nostres serveis, així com l’enviament de notificacions en suport electrònic o en paper d’informació relativa a www.dpages.cat.

Dret d’accés, rectificació o cancel·lació de dades

Podeu exercir els drets reconeguts per la Llei i, en particular els drets d’accés rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

Podrà exercir aquests drets de tres formes:

A) Mitjançant www.dpages.cat

B) Per email a l’adreça info@dpages.cat

C) Per escrit a l’adreça postal: dPagès C/ Castell, 14 – Solsona (Lleida)

La sol·licitud per escrit ha de contenir les dades:

– Nom i Cognoms
– Domicili
– Telèfon de contacte
– Correu electrònic de contacte.

Propietat Intel·lectual

Copyright © 2015 DPAGÈS SCP La totalitat dels continguts de www.dpages.cat, estan protegits pels drets de la propietat industrial i intel·lectual, titularitat de DPAGÈS SCP, no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin patir els continguts de la web o altres continguts als quals es pugui accedir a través de www.dpages.cat.